Mikrofon nasłuchuje od 4 marca 2020

Mikrofon W Puszczy Zielonce jest projektem polegającym na emisji poprzez Internet krajobrazu dźwiękowego z pogranicza (otuliny) Puszczy Zielonki. Transmitowane dźwięki nie są nagraniami, są to dźwięki przekazywane na żywo. Mikrofon umieszczony jest na granicy Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, na styku cywilizacji i dzikiej przyrody* z przewagą cywilizacji, po wschodniej stronie jeziora Gackiego. Zobacz mapę. Projekt nie ma jakiegoś szczególnego celu. Szum liści, śpiewy ptaków, odgłosy deszczu, monotonne dźwięki oddalonej cywilizacji mogą działać uspokajająco, kojąco. Zjawiska meteorologiczne mogą pobudzać wyobraźnię. Hałasy wytwarzane przez ludzi mogą skłaniać do refleksji nad negatywnym oddziaływaniem człowieka na naturę, nad zanieczyszczeniem akustycznym otoczenia. Transmisja dźwięków bez obrazów może uwrażliwiać na dźwięki.

Podobne projekty na świecie można odnaleźć tu: Locus Sonus

* – Nazwanie Puszczy Zielonki dziką przyrodą jest żartem. Prowadzona w niej gospodarka leśna predysponuje ją do roli plantacji, a co najwyżej lasu gospodarczego. Leśnicy, gdy wytniecie już wszystkie lasy, gdzie będziecie pracować? Będziecie kosić trawę?

Waluta dyktatorów
Waluta dyktatorów. Okolice Łopuchówka, 03-11-2022