Live audio

Mikrofon nasłuchuje od 4 marca 2020

Mikrofon umieszczony na skraju Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, na styku cywilizacji i dzikiej przyrody*.

* – Nazwanie Puszczy Zielonki dziką przyrodą jest pewnym świadomym nadużyciem. Prowadzona w niej gospodarka leśna predysponuje ją do roli plantacji, a co najwyżej lasu gospodarczego.