Skrzynka, w której umieszczony jest mikrofon jest specjalna. Inaczej mówiąc – jest wyjątkowa. Dla mnie jest wyjątkowa. Jej drewniana baza to opakowanie jakiegoś alkoholu wysokoprocentowego, winiaka lub whisky (dzisiaj już nie pamiętam dokładnie co tam wypiłem i czy sam czy z kimś to wypiłem i czy poszedłem po tym w góry*). Skrzyneczka obita jest blaszką wyciętą z kilku puszek po mojej ukochanej Perle Chmielowej. Na foto widać fragment napisu z puszki. Specjalnie go nie zasłoniłem. Puszki po Perle uzyskałem wypijając ich kilka(naście) z Poczochranym (to pamiętam). Puszek nie wyrzuciłem, bo przeczuwałem, że mi się przydadzą do czegoś wyjątkowego przydadzą. Wtedy jeszcze nie wiedziałem do czego, później przyszło natchnienie. Dla uzyskania koloru (czarny to brak koloru) wszystko okleiłem czarną taśmą. W tej skrzyneczce jest poezja i moc, które przypominają mi pewien wiersz Broniewskiego Władysława:

Przyczyny pijaństwa

Obu­dzi­łem się koło czwar­tej
i do­sze­dłem do wnio­sku,
że ży­cie jest dia­bła war­te,
a trze­ba żyć, po pro­stu.

Dla świę­te­go spo­ko­ju wsze­la­ko
że – niby – „w ser­cu rana”,
wy­pi­łem szkla­necz­kę ko­nia­ku
i cho­dzę za­la­ny od rana.
  • – Od wielu lat trzymam w szafie plecak przygotowany do wyjścia w góry. Mam w nim namiot, śpiwór, i wszystko co potrzeba do górskiej wędrówki z Poczochranym. W góry już nie chodzę, bo uważam, że ludzie powinni siedzieć na dupie w domu, żeby nie zatruwać życia innym. Ale kocham góry, kocham wędrówki z Poczochranym więc jestem gotowy. Czasami gdy się nawalę, zakładam ten plecak i „idę w góry”. To znaczy zakładam plecak i padam na łóżko. Plecak mnie przygniata, a ja śnię i nie czuję nic…